Tìm kiếm và cung cấp bằng chứng cho luật sư

Dịch vụ tìm chứng cứ cho văn phòng luật sư : Là hoạt động thu thập thông tin nhằm phục vụ cho những luật sư trong quá trình tố tụng. Giúp cho văn phòng luật sư được có những thông tin hữu ích năng cao tính hiệu quả trong quá trình làm việc của văn phòng luật sư. Nhằm đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của thân chủ trong các vụ việc như ly hôn, giành quyền nuôi con, phân chia tài sản, tranh chấp tài sản, thu hồi nợ….

Dịch vụ thám tử tìm chứng cứ cho văn phòng luật sư : Đây là một loại hình chỉ dành riêng cho những Văn phòng luật sư.

Chúng tôi được những Văn phòng luật sư hợp tác trong những trường hợp cần thiết. Công việc cụ thể là: thu thập các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của luật sư . Các luật sư sẽ sử dụng những tài liệu chứng cứ đó trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công việc và thân chủ.

Thám Tử Gia Đình tiên phong và đã đang hỗ trợ nhiều văn phòng luật sư tại các thành phố lớn như Tp.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội… mong muốn với kinh nghiệm thực tiển cùng sự chuyên nghiệp trong quá trình hỗ trợ thời gian qua Thám Tử Gia Đình sẽ và ngày vụ tốt hơn, giúp ích nhiều hơn cho các đơn vị, văn phòng luật sư tìm đến Gia Đình.

Xem thêm  Dịch vụ tìm người, tìm người khẩn cấp