Hợp đồng thám tử và những chú ý khi ký hợp đồng thám tử

Hợp đồng thám tử là một văn bản pháp lý quan trọng giữa khách hàng và dịch vụ thám tử. Đây là tài liệu
mà cả hai bên cần phải lập và ký kết trước khi bắt đầu bất kỳ dịch vụ nào. Dưới đây là một số yếu tố cần
có trong một hợp đồng thám tử: Về cơ bản Hợp đồng thám tử Gia Đình sẽ có “Cam kết Dân Sự 2 bên”:

 1. Thông tin định danh 2 bên: Hợp đồng cần cung cấp thông tin định danh của cả hai bên, bao gồm tên,
  địa chỉ, thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương tự nào khác.
 2. Mô tả dịch vụ: Hợp đồng cần mô tả chi tiết về các dịch vụ cụ thể mà thám tử sẽ cung cấp. Điều này
  bao gồm phạm vi của công việc, mục tiêu của điều tra, và bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu đặc biệt nào từ
  phía khách hàng.
 3. Thời gian và địa điểm: Hợp đồng nên xác định thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc của dịch vụ, cũng
  như các điều khoản về thời gian hoàn thành và thời hạn. Vấn đề phát sinh thời gian làm trong ngày, địa
  bàn giám sát.
 4. Phí và chi phí: Hợp đồng cần ghi rõ chi phí cụ thể của dịch vụ, bao gồm phí ban đầu, phí giờ làm việc
  (khung giờ làm việc 12 tiếng/ ngày, 24 tiếng/ ngày…), chi phí đi lại, và bất kỳ chi phí khác nào liên quan
  đến hợp đồng.
 5. Bảo mật và quyền riêng tư: Hợp đồng cần bao gồm các điều khoản về bảo mật thông tin và quyền
  riêng tư của cả hai bên. Điều này bao gồm cam kết về việc giữ thông tin của khách hàng bí mật và
  không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 6. Điều khoản kết thúc hợp đồng: Hợp đồng nên ghi rõ về điều kiện và điều khoản để chấm dứt hợp
  đồng, bao gồm cả việc huỷ bỏ hoặc hoàn trả phí trong trường hợp cần thiết.
 7. Điều khoản pháp lý: Hợp đồng cần xác định quyền lợi và trách nhiệm pháp lý của cả hai bên trong
  trường hợp có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng.

Những yếu tố này cần được xác định rõ ràng và chi tiết trong hợp đồng thám tử để đảm bảo rằng cả hai
bên đều hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của dịch vụ.
Thông thường hợp đồng thám tử sẽ được ký kết trên mối quan hệ dân sự, dựa trên sự tin tưởng giữa
các bên.
Vì vậy Khách Hàng cần tìm đến các dịch vụ uy tín lâu năm có sự tư vấn chi tiết rõ ràng, ngoài ra có thể
xin 1 vài chia sẽ từ công việc mà thám tử đang làm tại Thám Tử Gia Đình.

Xem thêm  Tính hợp pháp của nghề thám tử ở Việt Nam