Tính hợp pháp của nghề thám tử ở Việt Nam

Tính chính thức của nghề thám tử tại Việt Nam
Nghề thám tử tại Việt Nam đã được công nhận chính thức và điều chỉnh bởi các quy định pháp luật.
Theo Điều 157 Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam, Căn cứ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về “BAN
HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM” , thám tử tư được công nhận như một ngành nghề
kinh doanh, “Dịch vụ điều tra và thám tử”, gồm các hoạt động thám tử tư với mục đích điều tra và loại
khách hàng phù hợp với quy định pháp luật.
Ngoài ra “dịch vụ thám tử tư” không nằm trong danh mục cấm của các ngành nghề kinh doanh theo quy
định của Điều 6 Luật Đầu tư 2020.
Theo đó, cá nhân, tổ chức sẽ được quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm
theo (Hiến pháp 2013).

Quy định và giám sát
Nghề thám tử ở Việt Nam được quản lý chặt chẽ bởi pháp luật. Các công ty thám tử cần phải đáp ứng
các tiêu chuẩn và yêu cầu nghiêm ngặt để nhận giấy phép hoạt động. Các cơ quan chức năng có trách
nhiệm giám sát và kiểm soát hoạt động của họ để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm.

Phạm vi hoạt động
Các thám tử tại Việt Nam hoạt động trong một phạm vi rộng lớn, bao gồm điều tra tư pháp, điều tra về
tài sản, nắm bắt thông tin, và nhiều loại hình điều tra khác. Tuy nhiên, họ phải tuân thủ các quy định về
quyền riêng tư và không được phép vi phạm quyền cá nhân của người khác.

Xem thêm  Làm sao để chọn được công ty thám tử uy tín?

Tương lai của ngành nghề
Với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu về an ninh, nghề thám tử có thể sẽ tiếp tục phát triển và trở
thành một lĩnh vực quan trọng trong xã hội. Tuy nhiên, việc duy trì tính chính xác, trách nhiệm và tuân
thủ pháp luật là rất quan trọng để ngành này tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đóng góp tích cực cho xã
hội.
Lưu ý: Thám tử tư nhân là ngành nghề mang tính chất nhạy cảm, rất dễ xảy ra các vấn đề liên quan về
các quy định bảo mật thông tin, quyền cá nhân riêng tư.. Khi sử dụng dịch vụ cần nên có sự thảm khảo
tìm hiểu trước khi tiến hành ký hợp đồng thám tử.